OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

V běžném režimu, pro urychlení komunikace, prosím využívejte e-mail, či telefon, nikoliv dotaz v objednávce, zde může dojít k prodlevám i několik dní.

O NÁS

Provozuji tento e-shop  od ledna 2017 , předtím prodej na mimibazaru.cz , vše s láskou a plným  nasazaním :D pracuji denně  5 - 14h , krom drobných vyjímek - pondělí dopoledne " malý víkend " a občas i sobota, či neděle , vystavuji dle času a rychlosti netu, veškerá komunikace se zákazníky, shánění zboží, třídění, částečné čištění zboží od hrubé špíny - voda, líh, případně mýdlo,  saponát a jemný písek,  focení cca 500 - 3000 fotek týdně ( včetně detailů ...dle času), nacenění, vystavování, administrativní činnost, odvoz balíčků na poštu, aktualizace zboží  aj...  Občasným pomocníkem je manžel - dovoz zboží, odvoz balíčků do přepravy, aktualizace LPS doplňků.

HANDMADE výrobky  zatím pouze moje výroba, miluji ruční práce, ráda bych jimi udělala radost i ostatním. Vše je ušito, uháčkováno a pod...s radostí a láskou. Není určeno pro malé děti do 3 let.

  Hračky jsou bazarové, pokud není přímo u nich uvedeno NOVÉ, či  NEVYBALENO - název použit hlavně pro sety, které již nejsou běžně v obchodě, nebylo s nimi hráno, mohly být vystaveny v původním obalu - jedná se o staré edice .

Pokud je v inzerátu uvedeno více ks, jsou cca stejně zachovalé, případně v lepším stavu, barva a struktura se může lišit podle vašeho monitoru, displeje ,osvětlení při focení. Dílky  nejsou výrazně čištěny, pouze běžným saponátem, vodou , případně lihem . pokud jsou cítit kouřem ( nejsme kuřáci ) vložte dílky, pokud neobsahují nálepky, či nejsou látkové, papírové a pod...do výrazně zředěného sava. HRANÉ dílky nejsou v perfektním stavu, běžné opotřebení, pokud není uvedeno jinak - to znamená -  drobné odřeninky, škrábanečky , částečně setřené potisky ... snažím se třídit dílky tak, aby nebyly výrazně , viditelně poškozené  , neměly by být polámané , pokud není uvedeno přímo v inzerátu , na horší závady upozorňuji. V případě, že zjistím dodatečně závadu , při přípravě zásilky, nebo chybějící část,či celý dílek , budu Vás informovat a vrátím celou částku za tento díl, pokud se nedohodněme jinak( např. ponížení částky , náhradní dílek  a pod..) 

Rozměr a váha , pokud je uvedeno , jsou orientační . Není měřeno kalibračním měřidlem a není možné nastavit shop pro skutečnou váhu, z důvodu poštovného. 

Pokud by se Vám výsledná váha zdála být nepřiměřená a nemohli jste použít určité poštovné, objednávku dokončete s jiným poštovným a kontaktujte mne na mail rodinny.bazarek@seznam.cz , překontroluji a případně upravím poštovné.

PŘEHLED - NÁZEV - věkové kategorie

PLAYMOBIL  123  pro nejmenší  od 1/2+

PLAYMOBIL / Filly / Mattel / Simba / MGA /MEG / IMC TOYS obsahují malé dílky od 5+

LITTLES PET SHOP  obsahují malé dílky od 5+

LEGO Primo  od 1+ , LEGO duplo od 2 1/2 + , LEGO ostatní  obsahují malé dílky od 5+

HANDMADE - DEKORACE a GALANTERIE  5+ let.

Dílky 5+ obsahují malé dílky, nebezpečí udušení! 

 1. ÚVODNÍ USTANOVE

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pavlína Erbertová, se sídlem Dolní Suchá 33 , Hrádek nad Nisou, identifikační číslo:88359964(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://rodinny-bazarek.mimishop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; kupující se za takovou osobu považuje vždy, pokud při objednávce uvede IČO.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém  jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT REKAPITULACI A DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.20 OTEVŘENÁ OBJEDNÁVKA + PŘIDÁNÍ / ODEBRÁNÍ POLOŽKY
Přidání, či odebrání každé položky z již existující objednávky poplatek 20Kč - jedná se o vícepráce, ruční zapsání, či odstranění z faktury  , opětovné zařazení do prodeje, či opětovné nafocení . Poštovné bude případně upraveno , dle velikosti dílku .

Pro ukončení otevřené objednávky mne prosím kontaktujte na email rodinny.bazarek@seznam.cz

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet  prodávajícího  670100-2213291410/6210 vedený u společnosti mbank (dále jen „účet prodávajícího“) 
1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
1.23.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
1.28.Jelikož přijímáme pouze platby na účet , nespadáme pod EET tržeb, proto Vám nebude vydána tato účtenka.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1.29. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.30. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.29 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující „spotřebitel“ v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího rodinny.bazarek@seznam.cz.
1.31. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.32. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně vrácení prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši ( v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy ) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, podrobnosti jsou uvedeny v poučení o právu odstoupit .

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy: Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ….................................................................................................................................................. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …...................................................................................................... Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum …...............  (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)   ................................
1.33. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.34. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.35. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.36. OBAL výrobku  - je nutno vždy vrátit, jelikož se jedná o sbírkové sety, které  již nejsou v prodeji . Pokud nebude vrácen, sbírková hodnota se sníží o 100Kč  a vratná čáska bude automaticky ponížena o tuto cenu .

 

6. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SPOTŘEBITELEM

1.36. Spotřebitel může doposud nedodanou objednávku zboží ( nabídku na uzavření kupní smlouvy ) stornovat. K tomu může využít jakýkoli prostředek, kterým prodávající disponuje, např.
• e-mail rodinny.bazarek@seznam.cz ( po celý den)
• telefon+ 420 775147536  mezi 19-20h - v pracovní dny
• písemně na adresu provozovny

7. DODACÍ LHŮTA

1.37. Dodací lhůta je vždy uvedena v počtu pracovních dnů a začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.38. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.39. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
1.40. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.41. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.42.a Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1.42.b  ODESLÁNÍ : ve večerních hodinách  2x týdně převážně  v úterý a pátek. V případě, že je méně zásilek, či z jiného, závažného důvodu nebylo možné odeslat v uvedené dny , bude zboží odesláno  +- 1 pracovní den . V době před významnými svátky   -Valentin,  MDD, Vánoce a pod....přidávám minimálně 1 odesílací den navíc, aby stihly dorazit všechny balíčky včas. Pokud potřebujete balíček odeslat co nejdříve, kontaktujte mne prosím  mailem, či na telefon v uvedenou dobu - hovor ( ne sms ). V případě, že se hned nedovoláte, zopakujte volání později . 

          OSOBNÍ PŘEDÁNÍ - v Liberci - Rochlice, případně jiné místo po předchzí, telefonické domluvě.

- Hrádek nad Nisou / Dolní Suchá - venku, před domem.

          STAV OBJEDNÁVKY : po uhrazení - vaše platba je již na výpise, upravuji na  ZAPLACENÉ a dle podmínek odvážíme k přepravci. Není možné ovlivnit, který den přepravci vyzvednou z odběrového místa.

           ODKAZ na sledování zboží dostanete z pošty , zásilkovny do e-mailu , či formou sms zprávy. POZOR - jedná se pouze o balíčky  na ZÁSILKOVNU, PPL, BALÍKOVNA ,ČP - na poštu a do ruky. ČP - doporučené psaní a cenné psaní zašlu odkaz na vyžádání.

           PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : stále otevřeno, jen odesílací dny se mohou lišit +- 1 pracovní den. Na maily odpovídám              do 24h .Telefon nemusí být vždy přístupný v danou dobu . 

             V CENĚ POŠTOVNÉHO je zahrnuto balné a čas.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.43. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.44. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady . Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.44.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.44.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.44.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.44.4. je zboží v odpovídajícím množství
1.44.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.45. Ustanovení uvedená v čl. 1.44 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.46. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nemá-li vada zjevně původ v jednání kupujícího.
1.47. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Okamžik uplatnění reklamace je moment kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl
1.48. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 10.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem R-B a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.49. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.50. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.51. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy rodinny.bazarek@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího .
1.52. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
1.53. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
1.54. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.55. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.56. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.57. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.58. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.59. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.60. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.61. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.62. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.63. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.63.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.63.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.64. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.66. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.67. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DORUČOVÁNÍ

1.68. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.69. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.70. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.71. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.72. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.73. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pavlína Erbertová , Dolní Suchá 33 , Hrádek nad Nisou  , adresa elektronické pošty rodinny.bazarek@seznam.cz           telefon - volat +420 775147536 .  Na SMS zprávy , pokud nejsme předem domluveni , neodpovídám.                                                                                                         

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
K objednávce v NOVÉM e-shopu
Přidání zboží k objednávce v novém e-shopu, jestliže již tam máte zvoleno poštovné. Pokud by se dílky nevešly do vybraného poštovného, bude faktura upravena. Vždy prosím vyčkejte na 3. mail ( 1. a 2. je automatický mail z e-shopů, po dokončení objednávek).
ZDARMA ZDARMA
ČP - RR ZÁSILKA EKONOMICKÁ
Pouze pro dílky do 5cm. Baleno v bublinkové obálce, nebo v krabičce. Pojištěno do výše 940,- při ztrátě, či úbytku. S doručovací adresou v ČR ! MŮŽE JÍT I TÝDEN.
79,00 Kč ZDARMA
ČP - RR - ZÁSILKA ZRYCHLENÁ
Pouze pro dílky do 5cm. Baleno v bublinkové obálce, nebo v krabičce, dle křehkosti. Pojištěno do výše 940,- při ztrátě, či úbytku. S doručovací adresou v ČR ! MŮŽE JÍT I TÝDEN.
89,00 Kč ZDARMA
ČP - BA.LÍKOVNA
BALÍKOVNU VYBERETE ZDE: https://www.balikovna.cz/cs/vyhledat-balikovnu :zadejte PSČ, poté tuto pobočku zapište do kolonky " VAŠE POZNÁMKA" Při odeslání bude použita tato adresa. Bohužel se na shopu mapa správně nezobrazuje, z toho důvodu musí být napsáno slovo BA.LÍKOVNA, při správném napsání se zobrazuje slepá mapa a shop by neumožnil dokončit objednávku.
79,00 Kč ZDARMA
ČP - BALÍK DO RUKY
PLNĚ POJIŠTĚNO S doručovací adresou v ČR ! Určeno pro nadměrné zboží, které se nevejde do zásilek, či s vyšší hodnotou .
169,00 Kč ZDARMA
PPL
Do 5kg. S doručovací adresou ČR !
125,00 Kč ZDARMA
CZ ZÁSILKOVNA do 5kg
Pro ČR. Výdejní místo , zvolíte na mapě Balíčky do 5kg.
99,00 Kč ZDARMA
ČP DOBÍRKA se ZÁLOHOU
POUZE SE ZASLÁNÍM ZÁLOHY 240Kč na účet , i v případě, že dosáhnete poštovné zdarma ! Záloha Vám bude odečtena na doplatku . S doručovací adresou v ČR !
240,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ PŘEDÁNÍ
platba předem na účet OSOBNÍ PŘEDÁNÍ - NUTNO VOLAT !!! Předání je možné : Hrádek nad Nisou - Dolní Suchá u Chotyně - poblíž zastávky u řeky( celý rok ) , Liberec - Rochlice ( pouze v pracovní dny )
ZDARMA 20,00 Kč
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
670100-2213291410/6210 Vážený zákazníku , nespadám pod EET ( nepřijímám platby v hotovosti a platební kartou) , proto ode mne nedostanete tuto účtenku. Předem děkuji za pochopení.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF