OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PLATBA POUZE PŘEDEM NA ÚČET , nejpozději do 7 dnů, od vytvoření objednávky, pokud se nedohodneme jinak.

nezapomeňte uvést VS + přesnou cenu

od 1.3. 2017 nepřijímá hotovost , pouze platby předem na účet , dle zákona pak nespadáme pod EET.

 

NA DOBÍRKU , BEZ ZÁLOHY, NEZASÍLÁM!!! Předem děkuji za pochopení.

U některých fotek je  ještě vodoznak z mého bazárku na MMB ..mimibazar.cz1cici ...jsou to opravdu mé fotky, mnou focené .

Recenze na moje bazárky naleznete na stránkách mimibazar.cz ...viz odkazy :

 

HODNOCENÍ 800  HODNOCENÍ 937

 
Ověřený obchodník     

Nově upravena adresa bazárku pro vaši větší bezpečnost zámeček + https  : Všechno, co na tento web posíláte nebo z něj přijímáte, je zašifrované, takže nikdo jiný nemůže tyto informace jednoduše získat.

 

Šedý zámek znamená, že je web zašifrovaný a ověřený. 

 Objednávky z MMB možno propojit s objednávkou z E-shopu, prosím informujte mne a vyčkejte až zašlu kompletní cenu ( z mimibazaru nechodí automatická vyúčtování  ,  musí se zpracovat ručně ,  v e-shopu je to již automatické)

 

Pokud máte  otevřenou objednávku a chcete ukončit nákup, prosím kontaktujte mne, propojím Vám všechny objednávky do jedné a případně upravím i poštovné.

 

Stav objednávek můžete sledovat v odkazu, který Vám byl zaslán spolu s podklady k platbě.

 

Fakturu zasílám pouze v elektronické podobě. 

Nejsem plátcem DPH

O NÁS :

Prodávám již více, jak 8 let ...jsem OSVČ  + pomáhají mi občas i moji blízcí... vystavováním,  komunikací s dodavateli a dovozem , odvozem zboží. Na mne je zbytek ... nakupování, třídění, focení, většina vystavení, komunikace se zákazníky, příprava zboží, balení a následný odvoz zboží  :) . Ke každému zákazníkovi přistupuji individuálně, snažím se maximálně vyhovět, proto prosím nakupujte jen, pokud máte opravdu zájem, berte prosím ohled na další zákazníky  . Předem děkuji  a přeji příjemné nakupování a spoustu radosti dětem, při hrané.

 

 VELKÉ PODĚKOVANÍ VŠEM 

 

Hračky jsou bazarové, pokud není přímo u nich uvedeno NOVÉ

pokud je v inzerátu uvedeno více ks, jsou cca stejně zachovalé, případně v lepším stavu  , barva a struktura u playmobilu se může lišit, nejsou výrazně čištěné, pouze nejhorší špínka, nejsou v pefektním stavu, jsou hrané,  běžné opotřebení, pokud není uvedeno jinak, ( drobné odřeninky, škrábanečky , částečně setřené potisky a pod.. snažím se třídit dílky tak, aby nebyly výrazně - viditelně poškozené ) , neměly by být polámané , pokud není uvedeno přímo v inzerátu , na horší závady upozorňuji , v případě, že zjistím dodatečně závadu - při přípravě zásilky, ballení... , budu Vás informovat a domluvím se s Vámi na dalším postupu. , Rozměr a váha , pokud je uvedeno,  jsou orientační , není měřeno kalibračním měřidlem.

 

 

PLAYMOBIL  123 pro Věk: 1/2+

PLAYMOBIL pro Věk: 5+

LITTLES PET SHOP pro Věk: 4+

 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ  pro ČR a SR viz tabulka dole : 

DOPORUČENÉ PSANÍ ( zásilka) zasílám v protinárazové obálce, pojištěno do hodnoty 750 Kč, proto prosím o zvážení, zda chcete zaslat LPS a PLAYMOBIL doplňky  tímto poštovným 

BALÍČKY - balím do použitých obalů - bedýnek + do nové folie , případně sáčku , dle potřeby

ZÁSILKY - balím  do nových obálek + do nové folie , případně sáčku , dle potřeby

PŘÍPLATEK ZA KŘEHKÉ k vybranému poštovnému + 50Kč  - není nastaveno, nutno přičíst dodatečně(pouze na vašem zvážení)

ZBOŽÍ ODESÍLÁM : ve večerních hodinách  2x týdně  ( úterý a čtvrtek , v případě, že je více zásilek , přidán 1 den ) 

O prázdninách , svátcích v době dovolených se může odesílání zdržet.

ODKAZ na sledování rozesílám následující, pracovní  den v dopoledních hodinách , dříve bohužel nestíhám.

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí: Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy: Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ….................................................................................................................................................. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …...................................................................................................... Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum …...............  (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)   ................................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době) - Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. - Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, • bezplatné odstranění vady opravou, • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

3. Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotř(kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště, seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 5. Prohlášení: Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19. Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveňebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA - zásilka
pouze pro dílky, do 5cm ( LPS figurky, většina playmobil figurek, drobné dílky) není vhodné pro křehké dílky pojištěno do 750,-
65,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - doporučený balík
BA balík do 2kg, max součet stran 90 cm pojištěno do 750,-
85,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík na poštu
ČR do 2kg ,
115,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík do ruky /
ČR, do 2kg
125,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík na poštu
nad 2kg - do 5kg
125,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík na poštu
nad 5kg
160,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík do ruky
nad 2kg - do 5kg
130,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA - balík do ruky
nad 5kg
170,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA DOBÍRKA se ZÁLOHOU
POUZE SE ZASLÁNÍM ZÁLOHY 120Kč na účet . který Vám byl zaslán, po připsání poštovného, Vám bude zásilka odeslána na dobírku - bude odečtena zaslaná záloha Zbytek doplatíte při převzetí Doporučená zásilka ZBOŽÍ POUZE DO CENY 600Kč a výšky 5cm včetně obalu - určeno pouze pro drobné díly a figurky , né křehké !!! Odesláno v proti - nárazové obálce. Při zadání nad tuto částku a rozměr , budete vyzvání o další doplatek 55Kč !!!
120,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA DOBÍRKA se ZÁLOHOU
POUZE SE ZASLÁNÍM ZÁLOHY 175Kč na účet . který Vám byl zaslán, po připsání poštovného, Vám bude zásilka odeslána na dobírku - bude odečtena zaslaná záloha Zbytek doplatíte při převzetí BALÍK DO RUKY
175,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ PŘEDÁNÍ
platba předem na účet OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ( nutno volat předem ) : =v pracovní dny : Liberec - Rochlice, Hrádek nad Nisou , =celý týden Dolní Suchá - Hrádek nad Nisou = ostatní místa ...Bílý Kostel, Chrastava, Stráž/N , jiné části Liberce ... budou upřesněna ( počítejte s delším dodáním) =Během školního roku i - v neděli večer : Hrádek /N , Zittau , Rumburk , Šluknov, Seifenesdorf
ZDARMA ZDARMA
OTEVŘENÁ OBJEDNÁVKA
pro otevřené objednávky, POZOR : je nutné dokončit všechny kroky objednávky, jinak se Vám nevytvoří objednávka , včetně označení způsobu platby. Případné další objednávky Vám ručně propojím a po dohodě, pošlu konečnou objednávku s cenou, včetně poštovného.
ZDARMA ZDARMA
ZDARMA PŘI NÁKUPU ZA 3000,- Kč
pouze pro nákup od 3000,-Kč
ZDARMA ZDARMA
SLOVENSKO zásilka do 50g
doporučená zásilka, v ceně je poplatek 25Kč za zahraniční platbu - účtuje si banka a balné , zásilku lze sledovat pouze po území ČR
115,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO zásilka do100g
doporučená zásilka - v ceně je poplatek 25Kč za zahraniční platbu - účtuje si banka a balné , zásilku lze sledovat pouze po území ČR Stvrzení podání: Ano Dodání proti potvrzení převzetí: Ano Odpovědnost: Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 1 021 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 1 021 Kč. Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.
140,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO zásilka do 250g
doporučená zásilka - v ceně je poplatek 25Kč za zahraniční platbu - účtuje si banka a balné , zásilku lze sledovat pouze po území ČR Stvrzení podání: Ano Dodání proti potvrzení převzetí: Ano Odpovědnost: Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 1 021 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 1 021 Kč. Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.
170,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO zásilka do 500g
doporučená zásilka - v ceně je poplatek 25Kč za zahraniční platbu - účtuje si banka a balné , zásilku lze sledovat pouze po území ČR Stvrzení podání: Ano Dodání proti potvrzení převzetí: Ano Odpovědnost: Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 1 021 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 1 021 Kč. Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.
200,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO balík od 500g
doporučený balík , v ceně je poplatek 25Kč za zahraniční platbu - účtuje si banka a balné , zásilku lze sledovat pouze po území ČR Odpovědnost Stvrzení podání Ano (poštovní průvodka) Dodání proti potvrzení převzetí Ano Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše částky, která je dána součtem pevné částky 1 361 Kč a částky 153 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti zásilky. Maximální hmotnost 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g)*.  Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet délky a obvodu nesmí přesahovat 300 cm*.
270,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
670100-2213291410/6210 Vážený zákazníku , nespadám pod EET ( nepřijímám platby v hotovosti a platební kartou) , proto ode mne nedostanete tuto účtenku. Předem děkuji za pochopení.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF